TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM - HÀN QUỐC - QUẢNG NGÃI

Trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định thành lập tại số 1963/QĐ-LĐTBXH ngày 20/12/2013, là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hoạt động theo mô hình trường cao đẳng nghề công lập, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Giới thiệu »

CÁC KHOA - PHÒNG BAN