Tin tức - Sự kiện

CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM - HÀN QUỐC - QUẢNG NGÃI

Giới thiệu các ngành nghề đang được đào tạo tại Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

NN1.png

NN2.png

NN3.png

NN4.png

NN5.png

NN6.png

NN7.png

NN8.png

NN9.png

NN10.png

NN11.png

NN12.png

NN13.png

NN14.png

NN16.png