Tin tức - Sự kiện

Thẩm định giáo trình đào tạo các môn học/mô đun của ngành/nghề Công nghệ thông tin (ƯDPM) thuộc Khoa CNTT – Đại cương

 04/01/2024  Tin tức
Ngày 09/12/2023, tại phòng họp tầng 2, Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi đã tổ chức họp thẩm định giáo trình đào tạo các môn học/mô đun của ngành/nghề Công nghệ thông tin (ƯDPM) thuộc Khoa CNTT – Đại cương năm 2023.

Việc biên soạn giáo trình đào tạo nhằm mục đích phù hợp với quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thích ứng với nhu cầu thực tế và nâng cao chất lượng đào tạo. Đây là cơ sở đảm bảo hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Trường.

2.jpg

Các thành viên hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo

Trong đợt này, ba giáo trình: Tin học văn phòng, Thiết kế và quản trị Website, Lập trình cơ bản là những giáo trình đã hoàn thành các công đoạn thực hiện để tiến hành thủ tục thẩm định. Các giáo trình nếu đủ các điều kiện để được ban hành sẽ là nguồn tài liệu cung cấp kiến thức cốt lõi về môn học/mô đun cho người học; giúp học sinh, sinh viên Trường mở rộng tri thức chuyên ngành đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Một số hình ảnh tại ngày họp thẩm định Giáo trình đào tạo

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

11.jpg