Tin tức - Sự kiện

Thẩm định chương trình đào tạo ngành, nghề Hàn theo tiêu chuẩn năng lực quốc gia NCS của Hàn Quốc trình độ cao đẳng, trung cấp và liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng năm 2023

 07/12/2023  Giới thiệu
Ngày 03/12/2023, tại phòng họp tầng 2 của Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi đã tổ chức buổi họp thẩm định chương trình đào tạo ngành, nghề Hàn theo tiêu chuẩn năng lực quốc gia NCS của Hàn Quốc trình độ cao đẳng, trung cấp và liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng năm 2023.

Việc thẩm định chương trình đào tạo được thực hiện bởi Hội đồng thẩm định gồm các ủy viên đến từ đại diện cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi họp thẩm định Chương trình đào tạo2.jpg

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo1.jpg

Thành viên Tổ biên soạn

3.jpg

4.jpg

5.jpg