Tin tức - Sự kiện

Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

 08/10/2022  Thông báo
Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia tại đây để phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng.
Để tải về Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 để sử dụng, tải xuống từ link dưới