Thời khoá biểu

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC VĂN HÓA NĂM HỌC 2021 - 2022

 10/09/2021  Thông báo
Vì tình hình dịch nên tạm thời các học sinh lớp 10, 11, 12 sẽ học online.
Để đảm bảo việc học được thuận lợi, Kính mong các Giáo viên chủ nhiệm và học sinh xem thông tin sai sót hoặc thiếu ( đặc biệt là số điện thoại cá nhân) kịp thời chỉnh sửa và báo cho thầy Hoàng quản lý văn hoá số đt zalo:0989864357


Lớp 10A1

A1-1.jpg
A1-2.jpg


Lớp 10 A2
A2-1.jpg
A2-2.jpg


Lớp 10A3
A3-1.jpg
A3-2.jpg


Lớp 10A4
A4-1.jpg
A4-2.jpg


Lớp 10A5
A5-1.jpg
A5-2.jpgLớp 11B1
B1-1.jpg
Lớp 11B2
B2-1.jpg
B2-2.jpg


Lớp 11B3
B3-1.jpg
B3-2.jpgLớp 11B4
B4-1.jpg
B4-2.jpg


Lớp 11B5
B5-1.jpg
B5-2.jpg


Lớp 12C1
C1-1.jpg


Lớp 12C2
c2-1.jpg


Lớp 12C3
c3-1.jpg


Lớp 12C4
c4-1.jpg


Lớp 12C5
c5-1.jpg