Tin tức - Sự kiện

Phòng Quản lý cơ sở vật chất

1. Chức năng: Phòng Quản lý cơ sở vật chất tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu; phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão, công tác bảo vệ, lái xe và vệ sinh cảnh quan trong Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Quản lý tài sản

- Quản lý đất và các công trình sử dụng chung thuộc Trường: làm thủ tục đăng ký nhà đất do Trường quản lý; phân phối, điều hòa, sử dụng, bảo quản nhà, đất, công trình, lập biên bản xử lý các vụ vi phạm quy định quản lý sử dụng nhà đất và công trình công cộng;

- Quản lý toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trong Trường: nhà xưởng, phòng làm việc, phòng học, hội trường, thư viện, ký túc xá, vật kiến trúc, trang thiết bị văn phòng, máy móc, thiết bị chuyên ngành...

2.2. Quản lý, đề xuất mua sắm, cấp phát vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo và thanh lý thiết bị dụng cụ:

- Lập dự trù, tổng hợp và thực hiện việc mua sắm văn phòng phẩm phục vụ nhu cầu làm việc của CBVCLĐ trong Nhà trường. Đề xuất và thực hiện mua sắm trang thiết bị, đồ dùng văn phòng cho Trường.

- Hàng năm phối hợp các khoa: xây dựng kế hoạch mua sắm, duy tu, bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị, máy móc, vật tư, dụng cụ, lập kế hoạch quản lý, theo dõi việc bảo quản sử dụng thiết bị, đề xuất việc thanh lý thiết bị dụng cụ, vật tư hư hỏng;

- Quản lý kho vật tư, tham mưu định mức vật tư phục vụ đào tạo, sản xuất; phối hợp các khoa xây dựng định mức vật tư cho môn học, mô - đun trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Quản lý tiêu thụ các sản phẩm của Trường, kiểm tra việc sử dụng vật tư thực hành hàng tháng;

 - Hàng năm cùng các phòng, khoa, đơn vị kiểm kê thực tế và thực hiện tổng hợp kiểm kê tài sản, máy móc, thiết bị.

2.3. Quản lý công tác lái xe và các loại xe ô tô của Trường:

 Điều động xe ô tô phục vụ công tác, quản lý lái xe và các loại xe ô tô của Trường.

2.4. Công tác bảo vệ:

- Quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ Bảo vệ;

- Tổ chức công tác bảo vệ, thường trực cổng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự trong toàn trường.

 2.5. Công tác quản lý ký túc xá

- Tiến hành việc thu nhận đơn xin ở nội trú của HSSV, xem xét và bố trí chỗ ở cho HSSV trong ký túc xá, kiểm tra, quản lý HSSV trong việc chấp hành quy chế ký túc xá, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm.

2.6. Quản lý các lĩnh vực khác:

- Phụ trách việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho các buổi liên hoan họp mặt, hội họp, hội nghị, hội thảo của Trường.

- Thực hiện dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên Trường đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Chăm sóc, cải tạo cây xanh, vườn hoa trong khuôn viên Trường. Quản lý cảnh quan vệ sinh môi trường, quy hoạch sắp xếp, vệ sinh, sửa chữa điện, nước trong Trường.

- Quản lý công tác an toàn phòng chống cháy nổ, các thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Thực hiện công tác phòng chống lụt bão trong Nhà trường.